Inge Hvid

BEHANDLING

Ethvert møde tager sit udgangspunkt i det unikke og det særlige

Det som er gældende for det aktuelle øjeblik, den aktuelle tilstand, den aktuelle situation- og omstændighed. Der vil også altid være noget, der er alment- og generelt gældende for det “at være deltager i livet”; det at være menneske.

Vi søger mod lys, lethed, glæde, sammenhæng-  og mening i tilværelsen.

Vi søger at lindre smerte, lidelse, ubehag, rod- og mangel på mening.

Vejene dertil kan være mange

Jeg har i min tilgang til behandling af  mennesker med enkle og afgrænsede problemstillinger-  eller mennesker med komplekse og mange facetterede udfordringer valgt teoretisk solidt funderede- og metodisk klare former, som personligt opleves meningsfulde- og som erfaringsmæssigt giver gode resultater.

  • CBT/Cognitive Behavioral Therapy
  • MBCT/Mindfulness Based Cognitive Therapy
  • ACT/Acceptance and Commitment Therapy
  • Eksistentialistisk forståelse

CBT – tilgangen giver mulighed for at arbejde med den komplekse sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og handlinger – og de bagvedliggende antagelser og overbevisninger…

ACT – tilgangen åbner op for en mere fleksibel og værdibaseret tilstedeværelse i eget liv, at turde vove og rumme i bestræbelsen på at opnå en højere grad af overensstemmelse mellem egne værdier og handlinger…

MBCT – tilgangen er en meditationsorienteret tilgang, som aftalt- og fleksibelt indføjes i terapien og udgør en kraftfuld og effektiv vej til øget bevidsthed, fokus, ro og større indsigt…

At kaste anker i oprørt hav…

At forstå, erkende og acceptere forskellen på det, der kan gøres noget med, og det der skal bæres…

Den konkrete terapi vil altid i udgangspunktet- og  kontinuerligt fremadrettet blive afstemt med klienten ud fra problematik, motivation, tilgængelige ressourcer- og evt. sårbarheder.

Psykologiens mange discipliner; herunder biologisk psykologi, kognitionspsykologi, neuropsykologi, socialpsykologi, udviklingspsykologi m.v. – samt særlige forståelsesrammer, som de eksisterer inden for f.eks. det relationelle- eller neuro-affektive felt, udgør en bagvedliggende buket af vidensområder, der ved behov og relevans inddrages i behandlingen.

dansk-psykologforening-04