Inge Hvid

OM

Uddannelse

Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi (2008)
Autoriseret psykolog (2001)
Kandidateksamen i psykologi, Cand. pæd. psych. (1998)

Specialistuddannelse

Kognitiv Adfærdsterapi; hovedretning
Eksistentiel forståelse; anden retning.

I specialistuddannelsen ligger det implicit, at man udover egne specialer bliver bredt uddannet indenfor flere teoretiske og metodiske referencerammer.
Min tilgang til arbejdet med det enkelte- og unikke menneske, uagtet om det foregår individuelt, i par- eller gruppe, tages altid i det unikke og særlige – samtidigt med at det generelle og alment menneskelige kontinuerligt italesættes.

Uddannelse

Specialist i klinisk psykologi og psykoterapi (2008). Autoriseret psykolog (2001). Kandidat (1998).
Imellem de to uddannelser, lærer og psykolog, har jeg læst almen filosofi og religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (1998).

Arbejdsmæssig erfaring

Udover en solid undervisningserfaring inden for et mange facetteret område; unge, voksne, normalområdet, specialområdet, dansk kulturelt og trans kulturelt (1983-…) har jeg en bred klinisk psykologisk erfaring fra såvel det offentlige som private erhvervsliv omfattende: Undersøgelse og behandling  af mennesker med problematikker overvejende inden for normal psykologien (1998- …) samt undersøgelse og behandling af mennesker med mere komplekse sygdomsbilleder beskrevet inden for psykiatrien som f.eks. PTSD (2001- …).

Supervision og undervisning af andre faggrupper (2001- …).
Supervision og undervisning af psykologer på autorisations niveau (2001- …).
Supervision af psykologer på specialist niveau (2008- …).

Supervision og videreuddannelse

Er selv løbende i supervision- og samarbejde med andre behandlere, psykologer og speciallæger i psykiatri.
Er aktuelt i gang med Supervisoruddannelsen for psykologer.
Kontinuerligt deltagende i kursus- og videreuddannelsesforløb.
Har mange års egen praksis i forhold til kropsligt forankret opmærksomhed/træning/øvelser/yoga-stretches mv.
Har mange års egen praksis i forhold til mentalt forankret opmærksomhed; diverse meditationstilgange, diverse retreats
samt – Silent Retreats fra 1 til 7 dage.

Akkrediteret af IKAS/Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet

inge-hvid-harbour-01